ม้าเต้น ขบวนแห่งานบุญ

     เป็นครั้งแรกที่เราไปเห็น   ม้า..ฮี่ๆ  เต้นไปตามท่วงท่าจังหวะทำนองของดนตรีในขบวนแห่  ซึ่งงานนี้เป็นขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี สร้างโบสถ์ วัดพรุพรหม จ.กาญจนบุรี  เห็นม้าเต้นกระด๊กๆๆ รู้สึกแปลกดี เพราะเคยเห็นแต่ช้างเต้นส่ายหัวส่ายจมูกแค่นั้น จึงเป็นอะไรที่ อยากเก็บเอามาฝากกัน...เชิญชมกันเลยขอรับ